The game Bad Joke was designed for an art installation, therefore the experience may be a little impoverished on this platform as a result. It's a simple walking simulator, the sole purpose being to walk steadily forward without letting yourself get discouraged by the jokes you can hear in the background. 

The game can only be played in Czech.

Voice acting credits: 

Martin Fischer

Vanda Michalská 

Nika Slavíková

Martin Netočný

Markéta Soukupová


(CZ)

Hra Bad Joke byla vytvořená pro výstavní instalaci, tudíž její prožitek v rámci této platformy může být do určité míry ochuzen. Je to jednoduchý walking simulator, při kterém nejde o nic jiného než jít stále dopředu a nenechat se odradit vtipy, které slyšíme v pozadí. 

Hra je pouze v českém jazyce.

Za hlasy jsme vděčni:

 Martin Fischer

Vanda Michalská 

Nika Slavíková

Martin Netočný

Markéta Soukupová


foto: Zuzana -Markéta Macková edit: Max Vajt

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.